Profiel

De investeringen binnen de vastgoedportefeuille hebben allen een lange termijn karakter. Bergermeer beschikt over een sectorale spreiding naar woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. De beleggingen vinden plaats over een groot deel van Nederland, echter wel met een duidelijke focus op de Randstad. Investeringen vinden met name plaats in grotere tot middelgrote plaatsen.

Al meer dan twintig jaar wordt zorgvuldig en op een solide wijze getracht de vastgoedportefeuille verder uit te bouwen en te versterken. Enerzijds zijn dit investeringen als eindbelegging, maar even zo vaak worden panden herontwikkeld, gerenoveerd of nieuw gebouwd. Dit alles met een scherp oog voor detail, duurzaamheid en hoogwaardigheid. Dit geldt zowel voor de nieuw gebouwde panden als ook voor de monumentale panden die compleet zijn verbouwd.

Bergermeer wordt gekenmerkt door een scherpe visie, gedegen marktkennis en een dynamisch karakter. De kleine organisatie zorgt voor korte lijnen, zorgvuldigheid, duidelijkheid en snelle beslissingen.