Huurders

Bij Bergermeer wordt dagelijks gewerkt aan het huurgenot van al haar huurders. Tevredenheid van haar huurders is essentieel voor het succes van de bedrijfsvoering van Bergermeer. Daarom wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk property management waaronder de facetten commercieel, financieel en technisch beheer vallen.

Het verhuur management wordt rechtstreeks door de verhuurder uitgevoerd, veelal in samenspraak met makelaars of andere vastgoedprofessionals. Zodoende kan direct worden ingesprongen op de vragen en behoeften die spelen bij huurders. Uiteindelijk kan dan een zo optimaal mogelijk huurcontract voor zowel huurder als verhuurder worden gesloten.