Duurzaamheid

We blijven zoeken naar ontwikkelingen die onze voetafdruk op de aarde verminderen.

Duurzaamheid is bij Bergermeer een belangrijke kernwaarde. We kijken bij elk van onze aangekochte panden welk bestemmingsplan hier past en wijzigen het bestemmingsplan indien nodig zodat de kwaliteiten van een pand volledig benut worden. Bij het wijzigen van een bestemmingplan, bijvoorbeeld van kantoorpand naar zorgcomplex, is verbouwen noodzakelijk.

Tijdens een verbouwing kiezen wij voor hergebruik van materialen; wij slopen niet blindelings om weer op te bouwen, maar kijken kritisch naar welke materialen er hergebruikt kunnen worden in de opbouw. Op deze manier kunnen wij een blijvende bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg en het milieu sparen.

Naast circulair verbouwen gaan wij voor energiebesparing waar mogelijk door verbetering van bestaande installaties en het verbeteren en isoleren van de bouwschil. Een aantal bedrijfspanden en woningen zijn inmiddels vrij van gas en dit heeft een lagere uitstoot tot gevolg. Het gebruik van gas in onze panden wordt zoveel als mogelijk uitgefaseerd.

Bij nieuwbouw streven wij naar het realiseren van zo duurzaam mogelijke panden en faciliteren wij in zonnepanelen om eigen energie opwek te stimuleren. Op grote daken van bedrijfspanden, wooncomplexen en VvE gebouwen hebben wij zonnepanelen geplaatst. Inmiddels hebben die een opbrengst die gelijk staat aan het verbruik van 1.800 gemiddelde huishoudens per jaar. Ondertussen blijven we zoeken naar ontwikkelingen die onze voetafdruk op de aarde verminderen.