BERGERMEER

Bergermeer is belegger in vastgoed sinds 1989. Wij investeren actief in woningen, zorgvastgoed, winkels, kantoren en logistiek. Onze panden bevinden zich in een groot gedeelte van Nederland, maar voornamelijk in de Randstad.

Bij Bergermeer hebben wij door jarenlange ervaring een expertise opgebouwd op het gebied van (zorg)wonen, winkelen, werken en logistieke processen. Deze kennis en kundigheid passen wij toe in de herontwikkeling van vastgoed. De ondernemende aanpak die wij hebben zorgt ervoor dat we kansen zien voor de lange termijn en die ook ten volste willen benutten.

Wij kenmerken ons door een scherpe visie, oog voor duurzaamheid, gedegen marktkennis en een dynamisch karakter. Onze kleine organisatie zorgt voor korte lijnen, zorgvuldigheid, duidelijkheid en snelle beslissingen.

We blijven zoeken naar ontwikkelingen die onze voetafdruk op de aarde verminderen.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is bij Bergermeer een belangrijke kernwaarde. We kijken bij elk van onze aangekochte panden welk bestemmingsplan hier past en wijzigen het bestemmingsplan indien nodig zodat de kwaliteiten van een pand volledig benut worden. Bij het wijzigen van een bestemmingplan, bijvoorbeeld van kantoorpand naar zorgcomplex, is verbouwen noodzakelijk.

Tijdens een verbouwing kiezen wij voor hergebruik van materialen; wij slopen niet blindelings om weer op te bouwen, maar kijken kritisch naar welke materialen er hergebruikt kunnen worden in de opbouw. Op deze manier kunnen wij een blijvende bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg en het milieu sparen.

Naast circulair verbouwen gaan wij voor energiebesparing waar mogelijk door verbetering van bestaande installaties en het verbeteren en isoleren van de bouwschil. Een aantal bedrijfspanden en woningen zijn inmiddels vrij van gas en dit heeft een lagere uitstoot tot gevolg. Het gebruik van gas in onze panden wordt zoveel als mogelijk uitgefaseerd.

Bij nieuwbouw streven wij naar het realiseren van zo duurzaam mogelijke panden en faciliteren wij in zonnepanelen om eigen energie opwek te stimuleren. Op grote daken van bedrijfspanden, wooncomplexen en VvE gebouwen hebben wij zonnepanelen geplaatst. Inmiddels hebben die een opbrengst die gelijk staat aan het verbruik van 1.800 gemiddelde huishoudens per jaar. Ondertussen blijven we zoeken naar ontwikkelingen die onze voetafdruk op de aarde verminderen.